Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczniom, ich Rodzicom
oraz Pracownikom szkoły
za włączenie się w akcję Szlachetna Paczka 2017r.