Z wielką radością informujemy,
iż Stypendystami Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2016/2017 zostali:

Karolina Móżdżyńska

Magdalena Martyna Staworko 

Jędrzej Dudzicz

Stypendia otrzymali uczniowie,
którzy uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego 2016/2017 powyżej 5,00
i byli co najmniej trzykrotnym laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim
bądź jednokrotnym na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!