8 grudnia 2017r. rozegrany został mecz w piłkę ręczną
pomiędzy Absolwentami a Uczniami Gimnazjum
Sióstr Misjonarek Św. Rodziny.
 
W tegorocznym spotkaniu przeciwko Absolwentom
zagrała zarówno reprezentacja chłopców jak i dziewcząt. 

Spotkanie zorganizował p.Modest Dziekoński.
Mecze były bardzo emocjonujące,
uczniowie zaprezentowali wysoki poziom
umiejętności technicznych i taktycznych,
wszystko z zachowaniem zasad „fair play”.