21 czerwca 2018r. Uczniowie klas trzecich
Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament 
podsumowali trzyletnią naukę w szkole. 
Po uroczystej Mszy Św. w Kaplicy szkolnej
Uczniowie odebrali z rąk Siostry Dyrektor - Emanueli Marianny Szefel
świadectwa oraz wyróżniania i nagrody,
a wszystko w obecności Grona Pedagogicznego,
Rodziców i zaproszonych gości.

          

         

                 Naszym Absolwentom życzymy samych sukcesów!