Wyróżnienia Primus inter pares
zostały przyznane  Absolwentom
Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament.
Wyróżnienia na uroczystości 21 czerwca 2018r. wręczyła Uczniom
s.Dyrektor Emanuela Marianna Szefel.
Oto wyróżnieni:

Aleksandra Komendo (IIIa), Damian Dembowski (IIIb)
i Weronika Zienkiewicz (IIIc).

                                                                        

                                                                                                               Serdecznie gratulujemy!