22 czerwca 2018 roku odbyło się
zakończenie roku szkolnego klas drugich
Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny
im. Bł. Bolesławy Lament.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św.
w Kaplicy szkolnej.
Następnie cała społeczność szkolna spotkała się
na uroczystym apelu,
aby podsumować pracę w roku szkolnym 2017/2018.