W tym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum
bawili się wspaniale na dyskotece Andrzejkowej
przy muzyce z lat 60. i 70.