Uprzejmie informujemy, iż zmienił się numer konta
Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł.B.Lament.

Podajemy nowy numer rachunku bankowego:
51 2490 0005 0000 4530 7699 6600


Począwszy od 1 stycznia 2019r. prosimy o dokonywanie wpłat czesnego
na wyżej podane konto.