W związku z 37. rocznicą wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce
w Gimnazjum Sióstr Misjonarek odbyło się
spotkanie poświęcone temu tematowi.
W ramach projektu Uczniowie do Uczniów o ...
Uczennice klasy IIIa: Anna Wińska i Natalia Hajduczenia 
przygotowały wykład i prezentację
przybliżającą społeczności szkolnej wydarzenie.
Spotkanie zakończyło się modlitwą za ofiary stanu wojennego.