W piątek 14 grudnia 2018r. w Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny
odbyły się Rekolekcje Adwentowe przygotowujące społeczność szkolną
do Świąt Bożego Narodzenia.
Konferencję wygłosił i Mszę Św. odprawił ks. Wojtek Kapica.
Nad całością czuwała s.Paula