21 i 22 lutego 2019r., uczniowie klas III naszego Gimnazjum
spotkali się z reprezentantami uczniów I LO, II LO i  III LO
Młodzież licealna odpowiadała na pytania gimnazjalistów
dotyczące oferty edukacyjnej, sukcesów i mocnych stron
ich szkół a także atmosfery panującej w poszczególnych liceach.
Dzięki obszernym odpowiedziom licealistów,
uczniowie klas III z łatwością wybiorą dla siebie
szkołę ponadgimnazjalną.

Konferencję poprowadzili szkolni dziennikarze:
Gabriela Choińska /IIIb/ i Szymon Pawłowski /IIIb/,
a nad całością czuwała
p. Pedagog - Leonarda Chrzanowska.