Lp. Data Uroczystość
1. 18 grudnia 2014r. 
/czwartek/
godzina 17.00
Wigilie klasowe
2. 19 grudnia 2014r. 
/piątek/
godzina 9.00
Jasełka
3. 19 grudnia 2014r. 
/piątek/
godzina 9.00
Lekcje odbywają się zgodnie z planem 
do godziny 14.50.
/świąteczny charakter zajęć/
4. 22 grudnia 2014r. – 
1 stycznia 2015r.
Przerwa świąteczna
5. 2 stycznia 2015r.
/piątek/
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
/zorganizowana opieka dla chętnych uczniów/
6. 6 stycznia 2015r.
/wtorek/
Udział w uroczystości Święta Trzech Króli