W związku z obchodzonym 13 kwietnia każdego roku 
Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

w Gimnazjum Sióstr Misjonarek odbyło się 
spotkanie poświęcone temu tematowi. 
W ramach projektu Uczniowie do Uczniów o ... 
Uczniowie klasy IIIc: Jakub Znosko i Mateusz Krasowski 
przygotowali społeczności szkolnej wykład i prezentację:
"W hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej".