Życzymy Wszystkim, aby ten czas Świąt Wielkiej Nocy,
czyli świąt paschalnych był czasem przejścia z tego,
co jest upadkiem i słabością człowieka do tego,
co jest radością i wolnością.
Życzymy po prostu siły na każdy dzień,
abyśmy Wszyscy umieli przechodzić od Wielkiego Piątku
do Niedzieli wielkich życzeń.

Oby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia 
i uniosły Nasze serca ponad przemijanie.

                                               Społeczność Gimnazjum 
                                                 Sióstr Misjonarek Św. Rodziny