Szymon Pawłowski (klasa IIIb) i Jakub Jaromski (klasa IIIc)
zajęli I miejsce
w zorganizowanym 31 maja 2019r.
przez Politechnikę Białostocką
Konkursie programowania gier komputerowych Dżemik
w kategorii Kodu.

Serdecznie gratulujemy!