Z radością informujemy, 
iż Prezydent Miasta Białegostoku 
przyznał Medal ,,Diligentiae - za pilność" 
Elżbiecie Zajkowskiej - kl. IIIb
wraz z wychowawczynią p. Agnieszką Glińską.
 

                                                                      Serdecznie gratulujemy!