Serdecznie dziękujemy
całej społeczności Gimnazjum Sióstr Misjonarek
za włączenie się w akcję charytatywną,
dzięki której zebrano fundusze na zakup pościeli,
która została przekazana
Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu
im. L. Zamenhofa w Białymstoku.