Wyróżnienia Primus inter pares 
zostały przyznane ostatniemu rocznikowi Absolwentów
Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny
im. Bł. Bolesławy Lament.
 
Wyróżnienia na uroczystości 19 czerwca 2019r. wręczyła Uczniom 
s.Dyrektor Emanuela Marianna Szefel. 
Oto wyróżnieni:

Paweł Sosnowski (IIIa), Elżbieta Zajkowska(IIIb),
Szymon Pawłowski (IIIb) i Julia Strankowska (IIIc).

                                                                 Serdecznie gratulujemy.