19 czerwca 2019r. Uczniowie ostatniego rocznika  
Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament  
podsumowali trzyletnią naukę w szkole.  
Po uroczystej Mszy Św. w Kaplicy szkolnej 
Uczniowie odebrali z rąk Siostry Dyrektor - Emanueli Marianny Szefel
świadectwa oraz wyróżniania i nagrody, 
a wszystko w obecności Grona Pedagogicznego, 
Rodziców i zaproszonych gości.