22 grudnia 2017r. Uczniowie Gimnazjum
spotkali się w Kaplicy szkolnej na Koncercie Kolęd - "Leć kolędo, leć ..."

Poszczególne klasy wykonały jedne z najpiękniejszych polskich kolęd,
pastorałek i piosenek związanych 
ze Świętami Bożego Narodzenia. 

    

20 grudnia 2017r. Uczniowie Gimnazjum
wraz z Wychowawcami spotkali się na Wieczerzy Wigilijnej,
która była poprzedzona wspólną modlitwą w Kaplicy szkolnej. 

                                                                                                

 

Z wielką radością informujemy,
iż Stypendystami Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2016/2017 zostali:

Karolina Móżdżyńska

Magdalena Martyna Staworko 

Jędrzej Dudzicz

Stypendia otrzymali uczniowie,
którzy uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego 2016/2017 powyżej 5,00
i byli co najmniej trzykrotnym laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim
bądź jednokrotnym na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczniom, ich Rodzicom
oraz Pracownikom szkoły
za włączenie się w akcję Szlachetna Paczka 2017r.

 

Serdecznie zapraszamy na Zebrania z Rodzicami Uczniów Gimnazjum,

które odbędą się 13 grudnia 2017r. /środa/.

klasa IIa - godz. 16.30 - sala 309G

klasa IIb - godz. 16.30 - sala 307G

klasa IIc - godz. 16.30 - sala 206G

 

klasa IIIa - godz. 16.30 - sala 14G

klasa IIIb - gpdz. 17.30 - sala 14G

klasa IIIc - godz. 16.30 - sala 13G

 

W rozegranym 15 listopada 2017r.
XVI Pucharze Podlasia w piłkę ręczną dziewcząt
drużyna Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B.Lament
zajęła III miejsce

Serdecznie gratulujemy dziewczętom
oraz trenerowi - p. Modestowi Dziekońskiemu i życzymy dalszych sukcesów. 

Narodowe Święto Niepodległości 
obchodzone corocznie 11 listopada 
dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, 
po 123 latach zaborów,

zostało uczczone w Gimnazjum Sióstr Misjonarek
Św. Rodziny im. Bł. B. Lament
apelem przygotowanym przez kl. IIa.