19 czerwca 2019r. Uczniowie ostatniego rocznika  
Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament  
podsumowali trzyletnią naukę w szkole.  
Po uroczystej Mszy Św. w Kaplicy szkolnej 
Uczniowie odebrali z rąk Siostry Dyrektor - Emanueli Marianny Szefel
świadectwa oraz wyróżniania i nagrody, 
a wszystko w obecności Grona Pedagogicznego, 
Rodziców i zaproszonych gości.

Wyróżnienia Primus inter pares 
zostały przyznane ostatniemu rocznikowi Absolwentów
Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny
im. Bł. Bolesławy Lament.
 
Wyróżnienia na uroczystości 19 czerwca 2019r. wręczyła Uczniom 
s.Dyrektor Emanuela Marianna Szefel. 
Oto wyróżnieni:

Paweł Sosnowski (IIIa), Elżbieta Zajkowska(IIIb),
Szymon Pawłowski (IIIb) i Julia Strankowska (IIIc).

                                                                 Serdecznie gratulujemy.

Serdecznie dziękujemy
całej społeczności Gimnazjum Sióstr Misjonarek
za włączenie się w akcję charytatywną,
dzięki której zebrano fundusze na zakup pościeli,
która została przekazana
Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu
im. L. Zamenhofa w Białymstoku.

Z radością informujemy, 
iż Prezydent Miasta Białegostoku 
przyznał Medal ,,Diligentiae - za pilność" 
Elżbiecie Zajkowskiej - kl. IIIb
wraz z wychowawczynią p. Agnieszką Glińską.
 

                                                                      Serdecznie gratulujemy!

Z radością informujemy, że Prezydent Miasta Białegostoku
 przyznał stypendia 
za wysokie wyniki i osiągnięcia w nauce
 
w roku szkolnym 2018/2019.

Stypendium otrzymali Uczniowie 
Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny: 
Julia Strankowska i Michał Wojtkowski.


 Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Z radością informujemy, że Prezydent Miasta Białegostoku przyznał stypendia 
w dziedzinie
 twórczości artystycznej za rok szkolny 2018/2019.

Stypendium otrzymała Uczennica 
Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny - Julia Sawicka.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wiosenna zielona szkoła Gimnazjalistów,
która trwała od 3 do 7 czerwca 2019r. w Ośrodku Sportów Wodnych Serwy,
poświęcona była głównie bezpieczeństwu na wodzie. 

  

  

 

Szymon Pawłowski (klasa IIIb) i Jakub Jaromski (klasa IIIc)
zajęli I miejsce
w zorganizowanym 31 maja 2019r.
przez Politechnikę Białostocką
Konkursie programowania gier komputerowych Dżemik
w kategorii Kodu.

Serdecznie gratulujemy!

Serdecznie zapraszamy Rodziców Uczniów Gimnazjum 
na Zebrania z Wychowawcami, 
które odbędą się 31 maja 2019r. /piątek/, o godz. 16.00. 

Po zebraniach odbędzie się Dzień Kontaktu /godz. 16.30-18.30/.

W ramach "Tygodnia Zdrowia" 21 maja 2019r. odbył się w Gimnazjum 
Turniej Piłki Siatkowej. 
I miejsce w turnieju zajęła klasa IIIc.