Nasze gimnazjum uczestniczy w Europejskim Tygodniu Programowania. Jego celem jest popularyzacja i promocja nauki programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Więcej informacji.

Nasze Gimnazjum otrzymało Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku za szóste miejsce we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Gimnazjalnych Miasta Białegostoku chłopców w roku szkolnym 2015/2016.

Wyróżnienie Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia sportowe Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w roku szkolnym 2015/2016 otrzymał również Pan Modest Dziekoński – nauczyciel wychowania fizycznego.

Serdecznie gratujemy i życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym.

DZIEŃ KONTAKTU Z RODZICAMI UCZNIÓW GIMNAZJUM

19 października 2016r. /środa/, godz. 16.00-18.00.

Nasze gimnazjum zostało zakwalifikowane do projektu Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju." realizowanego przez Stowarzyszenie Talent oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jesteśmy jedyną szkołą w województwie podlaskim, która realizuje projekt.

Chcesz zacząć swoją poważniejszą przygodę z programowaniem, matematyką lub innymi przedmiotami ścisłymi?
Zajęcia będą prowadzone w ramach Klubów Wolontariatu przez wolontariuszy ze szkół, które wezmą udział w projekcie.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja wielu działań. Najważniejsze z nich to utworzenie Klubów Wolontariatu w naszej szkole.

Jego powstanie zostało poprzedzone obozem dla wolontariuszy - nasze gimnazjum reprezentowali Szymon Pawłowski z Ib i Jakub Jaromski z Ic.

Dodatkowo przewidziane są działania integracyjne, wymiany dobrych praktyk oraz szereg działań upowszechniających. 


 Spotkanie upowszechniające pracę w projekcie "Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju"

 

W dniu 29 XI 2016r. uczniowie naszego gimnazjum Szymon Pawłowski z IB oraz Jakub Jaromski z IC wraz nauczycielem informatyki Markiem Dudziczem brali udział w spotkaniu upowszechniającym pracę w projekcie "Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju". Spotkanie odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. B.Prusa w Siedlcach.

 

 

W piątek 14 października odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć!

12 października 2016 w Operze i Filharmonii Podlaskiej Prezydent Miasta Białegostoku Rafał Rudnicki rozdał nagrody: „Nauczyciel Mądry Sercem”.

Spośród 45 osób nominowanych wybrano 14 nauczycieli, którzy poprzez swoją pracę i postawę stają się autorytetem dla swoich wychowanków, dla białostoczan.

Wśród nagrodzonych osób znalazła się Siostra Dyrektor Emanuela Marianna Szefel.

 

Tak, o p. Lucji Orzechowska, Dyrektor Departamentu Edukacji mówiła o naszej Siostrze Dyrektor:

„Osoba twórcza, pomysłowa, pełna energii. Otwarta i chętna do nowych wyzwań, nawet jeśli nie należą do łatwych. Nauczyciel wytrwały oraz hojnego serca. W codziennym życiu daje piękne świadectwo miłości, szacunku i poświęcenia dla drugiej osoby. Swoje powołanie wypełnia służąc innym - powierzonym jej opiece wychowankom, a także wszystkim potrzebującym pomocy. 

Miłością do Boga i człowieka jednoczy ludzi wokół dobra. Lubiana oraz szanowana przez wychowanków i ich rodziców.

Siostra Emanuela Marianna Szefel – Nauczyciel Mądry Sercem

Uczeń klasy IIIA Jędrzej Dudzicz zajął II miejsce w zawodach programistycznych w grupie początkującej w rankingu dziennym oraz III miejsce w rankingu sumarycznym w grupie początkującej na obozie programistycznym ILOCAMP zorganizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. A.Mickiewicza w Białymstoku.

W związku z obchodami ósmej rocznicy beatyfikacji księdza Michała Sopoćki - patrona Białegostoku dzieci ze Szkoły Sióstr Misjonarek św. Rodziny brały udział w Koronce do Bożego Miłosierdzia odmawianej na zbiegu ulic Miłosza i Mickiewicza. Wspólnie z zebranymi przechodniami modliły się o pokój na świecie, polecały Panu Bogu siebie, naszą szkołę, wszystkie sprawy naszego miasta i intencje Ojca św. Franciszka.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dostępnymi na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresami wymagań z Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dostępnymi na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 Wszystkie informacje na stronie Kuratorium oświaty w Białymstoku.

Serdecznie informujemy o przyznaniu stypendiów dla następujących naszych uczniów:

 

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE NA ROK SZKOLNY 2016/2017:

uczennica Staworko Magdalena Martyna z klasy IIIB

 

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

uczennica Sawicka Julia /absolwentka SP SM/

 

MEDAL DILIGENTIAE

uczennica Kurzyna Urszula IIIa /absolwentka GSM/

nauczyciel chemii i fizyki p.Zdrodowska Justyna