Historia

Gimnazjum Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku to katolicka szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym placówkę jest Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z siedzibą w Komorowie, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 

Struktura organizacyjna szkoły opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, która jest wyróżnikiem szkoły o tożsamości katolickiej. Kierunek działalności statutowej wyznaczają wartości ewangeliczne, a głównie przykazanie miłości Boga i bliźniego. 

Specyfiką szkoły jest integracja ewangelizacji i edukacji, realizacja celów i zadań przekazanych przez Patronkę szkoły - Błogosławioną Bolesławę Lament. 

Gimnazjum Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku od II półrocza 2013r. mieści się w 4-kondygnacyjnym budynku przy ulicy Mickiewicza 43, wraz z nowoczesną, pełnowymiarową halą sportową z dwiema ściankami wspinaczkowymi, salą taneczną, jadalnią oraz Kaplicą szkolną. 

Bazę lokalową szkoły tworzy: 9 sal lekcyjnych, a dodatkowo pracownia komputerowa z 21 stanowiskami pracy, sala multimedialna, sala taneczna, biblioteka, jadalnia, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet pedagoga szkolnego, kaplica szkolna, pokój nauczycielski, magazyn nauczycieli wychowania fizycznego, szatnia wyposażona  w nowoczesne szafki; 12 łazienkami z toaletami (dla niepełnosprawnych), harcówka, 4 pomieszczenia administracyjne, plac szkolny. 

Bezpieczeństwo zapewnia działający w budynku monitoring i system ochrony. Szkoła jest ogrodzona i zamykana w czasie i po zakończeniu zajęć. 

W Gimnazjum Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku w 6 oddziałach uczy się 103 uczniów. Zatrudnionych jest 26 nauczycieli, którzy dbają o wszechstronny rozwój osobowości uczniów oraz tworzą rodzinną atmosferę szkoły.

 

Historia

 

Powstanie Gimnazjum Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny było odpowiedzią Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny - organu prowadzącego, na oczekiwania Rodziców oraz uczniów – absolwentów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku. Funkcję dyrektora nowo powstałej szkoły powierzono s. Emanueli Mariannie Szefel. 

 4 września 2006r. - J. E. Ks. Abp Stanisław Szymecki odprawił Mszę Świętą inaugurującą nowy rok szkolny Gimnazjum Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w kaplicy domu przy ul. Zielnej 16 w Białymstoku. 

W pierwszym roku działalności szkoły powstały 2 klasy I, liczące po 18 osób. Dzięki tak mało licznym klasom stworzyliśmy prawdziwie rodzinną atmosferę naszego gimnazjum, która jest atutem naszej szkoły do dnia dzisiejszego. Wielki wkład w rozwój Gimnazjum Sióstr Misjonarek miały pierwsze wychowawczynie: s. Joela Agnieszka Zawadzka i P. Edyta Żywicka. 

Już w pierwszym roku organizowaliśmy liczne wyjazdy integracyjne dla uczniów naszej szkoły. Dużym zainteresowaniem cieszyły się noce filmowe, wspólne wyjazdy rowerowe, spływy kajakowe i zielone szkoły. W okresie wakacyjnym uczniowie spędzali wspólnie wakacje. 

Na przełomie kwietnia i maja 2007r. w budynku szkoły przy ulicy Mickiewicza 43 Kapituła Generalna Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny dokonała wyboru nowej Matki Generalnej i nowego Zarządu Zgromadzenia. 

 8 czerwca 2007r. roku J.E. Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski przeprowadził po raz pierwszy w szkole wizytację duszpasterską. Metropolita Białostocki spotkał się z dyrekcją, gronem pedagogicznym oraz uczniami. 

 15 listopada 2008r. – Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki poświęcił nową, pełnometrażową halę sportową. Uroczystość uświetniły swoją obecnością władze miejskie, oświatowe, kościelne i zakonne. 

W roku 2008, podczas peregrynacji kopii obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Białostockiej, społeczność szkolna uczestniczyła w adoracji obrazu w sanktuarium Błogosławionej Bolesławy Lament, a także w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej.  

W czerwcu 2009r. Gimnazjum opuścili pierwsi Absolwenci. Wszyscy oni kontynuowali naukę w jednych z najlepszych liceów w Białymstoku. 

23 października 2010r. J. E. Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski poświęcił Kaplicę szkolną  oraz sztandar Gimnazjum Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament. 

W kwietniu 2010r. cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystości zasadzenie Dębów Katyńskich.

4 lutego 2013r Gimnazjaliści rozpoczęli naukę w nowym budynku, dostosowanym do potrzeb współczesnego szkolnictwa, w którym uczy się 103 uczniów. 

Od początku działalności Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament społeczność szkolna brała czynny udział w życiu Kościoła oraz społeczności lokalnej. 

Szkoła uczestniczyła regularnie w: 

  • Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru 
  • Uroczystościach poświęconym pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
  • Uroczystościach z okazji Święta 3 Maja 
  • Apelu pamięci o błogosławionym Janie Pawle II przed pomnikiem Jana Pawła II /przy Katedrze/ 
  • Akcji „Sprzątanie Świata”

a także uroczystościach kościelnych: 

  • Boże Ciało 
  • Pochód Trzech Króli 
  • Nabożeństwa w ramach corocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 

Do tradycji szkoły należy włączanie się do licznych akcji charytatywnych organizowanych przez Szkolne Koło Caritas, tj.: Świąteczna Paczka, Adopcja Dziecka Afrykańskiego, Akcja Nakrętka oraz wiele innych. 

Stałym elementem historii szkoły są przedstawienia „Teatru Młodego Aktora”, prowadzonego przez Pedagoga szkoły Panią Leonardę Chrzanowską. Teatr wystawia sztuki związane z profilaktyką uzależnień. 

Integracji całej społeczności szkolnej oraz promocji zdrowego stylu życia sprzyjają organizowane Dni Rodziny, Dni Sportu oraz akcja Bieg po Zdrowie.