Aktualności

Projekt “Wolontariat ponad barierami"

Nasze gimnazjum zostało zakwalifikowane do projektu Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju." realizowanego przez Stowarzyszenie Talent oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jesteśmy jedyną szkołą w województwie podlaskim, która realizuje projekt.

Chcesz zacząć swoją poważniejszą przygodę z programowaniem, matematyką lub innymi przedmiotami ścisłymi?
Zajęcia będą prowadzone w ramach Klubów Wolontariatu przez wolontariuszy ze szkół, które wezmą udział w projekcie.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja wielu działań. Najważniejsze z nich to utworzenie Klubów Wolontariatu w naszej szkole.

Jego powstanie zostało poprzedzone obozem dla wolontariuszy - nasze gimnazjum reprezentowali Szymon Pawłowski z Ib i Jakub Jaromski z Ic.

Dodatkowo przewidziane są działania integracyjne, wymiany dobrych praktyk oraz szereg działań upowszechniających. 


 Spotkanie upowszechniające pracę w projekcie "Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju"

 

W dniu 29 XI 2016r. uczniowie naszego gimnazjum Szymon Pawłowski z IB oraz Jakub Jaromski z IC wraz nauczycielem informatyki Markiem Dudziczem brali udział w spotkaniu upowszechniającym pracę w projekcie "Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju". Spotkanie odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. B.Prusa w Siedlcach.