Rok szkolny 2013/2014

Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament

 

STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO

DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA

ZA WYBITNE  OSIĄGNIĘCIA  EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

Stypendystami stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
za wybitne  osiągnięcia  edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014 zostali:

Piotr Franciszek Kurzyna
Marcin Wojtkowski

 

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej odbędzie się w dniu

16 grudnia 2014r. o godzinie 13.00
w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej
przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku.

Stypendystom
serdecznie gratulujemy!